Allmännytta - Badrumsproffsen Badrumsrenovering

Allmännytta

Vi på Badrumsproffsen tycker det är viktigt att stödja allmännyttig verksamhet. Vår målsättning är att hjälpa organisationer vars arbete kommer så många som möjligt till nytta. På detta sätt hoppas vi kunna göra en positiv skillnad i samhället.

√Ör 2014


Borgeby Fotbolls Klubb


Badrumsproffsen sponsar träningskläder för Borgeby Fotbolls Klubb:s F13/F14 flicklag.

√Ör 2013


Barncancerfonden


Ett barn om dagen i Sverige insjuknar i någon form av cancer. Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet. Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfonden behöver insamlade medel för att stödja den långsiktiga forskningen, stötta drabbade barn och deras familjer, och komma närmare Barncancerfondens vision om att alla barn ska överleva cancer.

Läs mer på: http://www.barncancerfonden.se/

År 2013 har Badrumsproffsen valt att stödja Barncancerfondens arbete mot barncancer.


Sjöräddningssällskapet


Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som har som uppgift att rädda människor i sjönöd. 1800 frivilliga sjöräddare är redo att rycka ut dygnet runt, året runt för att hjälpa folk som råkat i sjönöd. Sjöräddningssällskapet får inga bidrag av staten för sin verksamhet utan är beroende av insamlade medel för att kunna driva sin verksamhet. Effektiv sjöräddning kostar mycket, pengar går till att driva och underhålla räddningsflottan, utbilda sjöräddare och förse dem med rätt utrustning, och till informations- och sjösäkerhetsprojekt.

Läs mer på: http://www.sjoraddning.se/

År 2013 har Badrumsproffsen valt att stödja Sjöräddningssällskapets sjöräddnings- och sjösäkerhetarbete.

√Ör 2012

Stöd till Psoriasisförbundet

“Psoriasisf√∂rbundet har ett √∂vergripande m√•l, att alla med psoriasis och psoriasisartrit
ska kunna leva ett bra liv. D√§rf√∂r arbetar vi f√∂r √∂kad satsning p√• forskning, f√∂r b√§ttre v√•rd och behandling och f√∂r att skapa k√§nnedom om och f√∂rst√•else f√∂r hur det √§r att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.”

Läs mer: http://www.psoriasisforbundet.se/

St√∂d till “V√•ga B√∂rja Prata”

“V√•ga B√∂rja Prata √§r v√•rt s√§tt att b√∂rja bygga tillitsfulla relationer mellan vuxna och barn till missbrukare. Vi vill ge dessa barn hopp om att f√∂r√§ndring √§r m√∂jlig, insikt om att det som h√§nder i familjen inte √§r barnens fel och en k√§nsla av att de inte √§r ensamma. Detta g√∂r vi genom att erbjuda personer som arbetar med barn -f√∂rskoll√§rare, l√§rare, fritidspedagoger, skolsk√∂terskor, kuratorer- kostnadsfria utbildningar d√§r de f√•r l√§ra sig uppt√§cka, f√∂rst√• och hj√§lpa barn till missbrukare. Vi delar ocks√• ut utbildningsmaterial att arbeta med i barngrupper i olika √•ldrar.”

Läs mer: http://www.vagaborjaprata.se/